Polityka prywatności

Dane osobowe

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do naszych podstawowych obowiązków. W związku z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi mającymi przepisami prawa informujemy Państwa o prawach z jakich możecie skorzystać, a także spełniamy nasz prawny obowiązek informacyjny wobec wszystkich, którzy korzystają, lub będą chcieli skorzystać z naszych usług.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania informacji dot. wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmian umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję zapisów dot. ochrony danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem zbieranych danych osobowych jest ECOTRENDY SP. Z O.O. z siedzibą w Chełmie, ul. Wojsławicka 7J, NIP: 5632445911, REGON: 389642205.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy w celu świadczenia naszych usług?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa i za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą. Zbieramy tylko i wyłącznie dane zwykłe, nie ingerując w żaden sposób w szczególną kategorię danych.

Zbieramy dane na potrzeby realizacji:

 • zamówień w sklepie internetowym – imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu
 • wysyłki newslettera – imię i nazwisko, adres e-mail 
 • odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym – imię i nazwisko, adres e-mail
 • kontaktu z nami w sposób inny niż poprzez Internet (np. telefonicznie, pocztą tradycyjną).

W jakim celu wykorzystujemy przekazane nam dane?

Podane dane osobowe wykorzystujemy w celu oferty naszych usług, w tym:

 • przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, jak i wysyłki zamówionych towarów, wystawiania faktur,
 • wysyłki informacji handlowej,
 • świadczenia usług odpowiedzi na zadane zapytania.

Możemy wykorzystywać dane osobowe również w sytuacjach kiedy odrębne przepisy prawa nakładają na nas taki obowiązek.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Co do zasady przekazane nam dane osobowe przechowujemy tak długo, aż nie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia swoich danych.

Komu udostępniamy przekazane nam dane osobowe?

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przekazujemy dane osobowe organom, które na mocy prawa, mogą żądać od nas przekazania Państwa danych. W ramach świadczonych usług Państwa dane przekazujemy:

 • firmom transportowym / kurierskim realizującym dostawę zamówionego towaru,
 • dostawcy usług płatniczych/bankowych,
 • dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych,
 • dostawcy usług badania rynku,
 • dostawcy usług informatycznych,

Państwa prawa

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem mają Państwo prawo do:

 • uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 
 • przenoszenia danych,
 • w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek dane, które są niepoprawne, lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o informacje pod adresem e-mail: biuro@ecotrendy.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej, aby umożliwić nam przetwarzanie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping